Verandwoordingsbewust zijn

De wereldpremiere in het teken van het milieu en verantwoordingbewust zijn tegenover volgende generaties. Greentec kitchen behoudt het bosbestand en overtuigd met energiebesparende apparaten.

Milieubewust handelen heeft volgende voordelen:

  • ecologische voordelen door gebruik van 30 % eenjaarsplanten
  • verantwoordingsbewust tegenover de houtbestanden en daardoor bosvriendelijk
  • verantwoordingsbewust tegenover volgende generaties.
  • Geld- en Energiebesparing door energieefficiente apparaten
  • geringe CO2 Belasting
  • Milieuvriendelijke produktie